tudalen_baner

cynnyrch

Pecyn Prawf Asesu Risg Cardiofasgwlaidd

disgrifiad byr:

Mae'r asesiad o'r risg gyffredinol o glefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yn seiliedig ar lefel amrywiaeth o ffactorau risg ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd ac wedi'i gyfuno i farnu neu ragfynegi person neu grŵp o bobl yn y dyfodol pum mlynedd, deng mlynedd neu'r gweddill. o fy mywyd gyda digwyddiadau clefyd cardiofasgwlaidd acíwt (cnawdnychiant myocardaidd acíwt, marwolaeth sydyn clefyd coronaidd y galon a marwolaeth goronaidd eraill, yn ogystal ag apoplexy cerebral acíwt) o debygolrwydd, Mae'r prif bwyslais ar farnu neu ragfynegiad o'r risg o isgemia yn y dyfodol clefyd cardiofasgwlaidd yn seiliedig ar atherosglerosis (ASCVD).


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Ateb Protein Penodol

Cyfres

Enw Cynnyrch

Enw Cynnyrch

Asesiad Risg Cardiofasgwlaidd

Apolipoprotein A1

ApoA1

Apolipoprotein B

ApoB

lipoprotein (a)

Lp(a)

Uchel Sensitif C-adwaith

hs-CRP

Mae'r asesiad o'r risg gyffredinol o glefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yn seiliedig ar lefel amrywiaeth o ffactorau risg ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd ac wedi'i gyfuno i farnu neu ragfynegi person neu grŵp o bobl yn y dyfodol pum mlynedd, deng mlynedd neu'r gweddill. o fy mywyd gyda digwyddiadau clefyd cardiofasgwlaidd acíwt (cnawdnychiant myocardaidd acíwt, marwolaeth sydyn clefyd coronaidd y galon a marwolaeth goronaidd eraill, yn ogystal ag apoplexy cerebral acíwt) o debygolrwydd, Mae'r prif bwyslais ar farnu neu ragfynegiad o'r risg o isgemia yn y dyfodol clefyd cardiofasgwlaidd yn seiliedig ar atherosglerosis (ASCVD).

Apolipoprotein yw'r rhan brotein o lipoprotein plasma, a all rwymo a chludo lipidau gwaed i feinweoedd amrywiol y corff ar gyfer metaboledd a defnydd.Mae nifer fawr o astudiaethau wedi canfod bod treiglad genyn apolipoprotein yn arwain at ffurfio gwahanol polymorphisms alelic a ffurfio ymhellach wahanol ffenoteipiau o apolipoprotein, a all effeithio ar y metaboledd a'r defnydd o lipidau gwaed, a thrwy hynny effeithio ar ddigwyddiad a datblygiad hyperlipidemia, atherosglerosis, clefydau cardiofasgwlaidd a serebro-fasgwlaidd, ac ati.

ApoA1 yw'r gydran ApoA fwyaf a'r prif apolipoprotein mewn HDL.Mae ApoA1 Isel yn gyffredin mewn atherosglerosis.

Mae apolipoprotein B yn bodoli ar wyneb lipoprotein dwysedd isel.Mae adnabyddiaeth celloedd a'r nifer sy'n derbyn LDL yn cael eu gwireddu'n bennaf gan gydnabyddiaeth apolipoprotein B.Felly, pan fydd apolipoprotein B yn cynyddu, hyd yn oed os yw lefel LDL yn normal, gall hefyd gynyddu nifer yr achosion o glefyd coronaidd y galon.

Gwneir Lipoprotein A yn bennaf yn yr afu.Mae cysylltiad agos rhwng codiad parhaus lefel lipoprotein ac angina pectoris, cnawdnychiant myocardaidd a hemorrhage yr ymennydd, ac mae'n ffactor risg annibynnol ar gyfer strôc a chlefyd coronaidd y galon.

Mae astudiaethau wedi dangos, mewn cleifion oedrannus â cnawdnychiant yr ymennydd acíwt, fod gan gleifion â CRP uchel ragolygon gwael.Mae cynnwys Hs-crp yn gysylltiedig â maint cnawdnychiant a graddau'r nam niwrolegol, ac mae'n un o ddangosyddion gradd briwiau cleifion cnawdnychiant cerebral.Ar ben hynny, mae CRP hefyd yn ymwneud â'r broses patholegol o thrombosis a arteriosclerosis, ac mae'n un o ffactorau risg strôc.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • CARTREF